Ap 5, 11-14 ( 3 grudnia 2019 )

A w dalszym ciągu widzenia usłyszałem głos wielu aniołów stojących dokoła tronu, Zwierząt i Starców. A było ich tam tysiące i dziesiątki tysięcy.  Wszyscy wołali donośnym głosem: Baranek, który został zabity, / godzien jest posiąść potęgę i bogactwo, i mądrość, / i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Wówczas też usłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, pod ziemią, w morzu, i wszystko, co tylko w nich jest, wołało: Temu, który siedzi na tronie, oraz Barankowi – błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków. Czworo Zwierząt zaś wołało: Amen.  A Starcy upadli [na kolana] i złożyli pokłon.