Homilie głoszone podczas Mszy Świętych z modlitwą wstawienniczą.