Akt zawierzenia Naszej Wspólnoty Niepokalanemu Sercu Maryi

Akt Zawierzenia
Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym
Diecezji Warszawsko-Praskiej Niepokalanemu Sercu Maryi

 

 

O Niepokalana, Nieba i Ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył.

 

           My , ks. Łukasz Turek i Roman Wojciechowski , odpowiedzialni za Odnowę w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej, wraz z duchownymi opiekunami wspólnot, z Koordynatorami Dzieł, Liderami wspólnot, braćmi i siostrami z Odnowy  w Duchu Świętym Diecezji-Warszawsko Praskiej, klękamy przed Bogiem i Tobą, o Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby Twojemu Niepokalanemu Sercu oddać Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej, Wspólnoty, Szkołę Animatora, Seminarium w Posłudze Modlitwą Wstawienniczą, Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej, Kurs dla katechistów, Warsztaty Odkryj Moc Ducha, Diakonie diecezjalne i wspólnotowe oraz wszystkie inicjatywy i prace przez nas podejmowane.

          Oddajemy Tobie siebie, koordynatorów dzieł, duchownych opiekunów wspólnot, liderów, animatorów, wszystkich naszych braci i siostry będących w Odnowie w Duchu Świętym w diecezji Warszawsko-Praskiej obecnie, w przeszłości i w przyszłości. Zawierzamy Tobie nasze rodziny i wspólnoty oraz przyjaciół i dobrodziejów.

          Twojemu Niepokalanemu Sercu oddajemy wszystko co posiadamy oraz wszystkie sprawy materialne. Niech wszystko to służy Twojej wyłącznie sprawie, ratowaniu dusz i zdobyciu wszystkich i każdego dla Chrystusa.

          Najświętsza Maryjo Panno, oddajemy Tobie całe nasze życie: plany zamiary pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność. Pod panowanie Twojego Niepokalanego Serca oddajemy wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie zawierzamy także to, co w naszym życiu jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekweencje grzechów.

          O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce, uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, studiować, podejmować służbę, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego i szerzenia Twojej czci. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Pana Jezusa.

          Pomagaj nam otwierać się na działanie Ducha Świętego. Rozwijaj w nas życie w łasce uświęcającej, wierność sakramentom i zobowiązaniom wynikającym z naszego powołania. Wychowuj nas w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, aby Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej całkowicie należał do Ciebie i abyśmy wszystko czynili z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, nasze Rodziny, Wspólnoty i Ojczyznę oraz wiernie im służyć.

 

 

Amen.

 
Gietrzwałd, 30 marca 2019