Jak zatem przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim żyjcie, w Nim zakorzenieni i na Nim zbudowani, i w wierze mocno osadzeni według otrzymanej nauki, i zawsze pełni wdzięczności. /Kol 2,6-7/

Msza święta z modlitwą wstawienniczą 15 lipca, 2014 r.

Członkowie wspólnoty Góra Tabor, oraz wszyscy inni chętni, parafianie i goście, spotykają się na mszy świętej sprawowanej poza grafikiem parafialnym. Atmosfera tej mszy różni się trochę od innych, choć liturgia jest oczywiście taka sama, jak w całym Kościele Katolickim.

Nasze Credo

W uroczystość czwartej rocznicy naszej wspólnoty przyjmowaliśmy przymierze "Nasze Credo" - drogę wzrostu duchowego, którą pragniemy podążać. Po raz pierwszy "Nasze Credo" przyjęły trzy osoby, siedmioro spośród nas odnowiło przymierze.

Cztery lata

Już cztery lata spotykamy się wspólnie, aby uwielbiać Chrystusa. We wtorek 10 czerwca obchodziliśmy bowiem czwartą rocznicę powstania wspólnoty. Dziękowaliśmy za ten czas i prosiliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o wszelkie potrzebne łaski i charyzmaty.

Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego

Przepiękny wieczór pełen mocy działania Ducha Świętego przeżyliśmy w ostatnią sobotę w naszej świątyni. Około 50 członków wspólnot parafialnych, w tym największa grupa z naszej wspólnoty "Góra Tabor," spotkało się na modlitewnym czuwaniu, na wzór Apostołów w Wieczerniku, by oczekiwać napełnienia Duchem Świętym.

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy