Jak zatem przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim żyjcie, w Nim zakorzenieni i na Nim zbudowani, i w wierze mocno osadzeni według otrzymanej nauki, i zawsze pełni wdzięczności. /Kol 2,6-7/

Internetowe Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

 

 Tydzień Dziewiąty

 Przyjęcie odpowiedzialności za własne życie

Dzień szósty  -  Odpowiedzialność za relacje z Bogiem

Internetowe Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

Zapraszamy serdecznie do postawienia kolejnego kroku wiary, jakim jest wejście na drogę uzdrowienia. Czas pandemii i izolacji nie musi być czasem smutku czy stagnacji, wręcz przeciwnie! Możemy wykorzystać go na pracę nad swoim sercem, by nauczyć się jak współpracować z łaską.

Przygotowaliśmy dla Was 12-tygodniowe seminarium formacyjne, które możecie przeżyć wspólnie z Braćmi i Siostrami ze wspólnoty!

Życzenia dla Wspólnoty

Kochani Bracia i Siostry ze Wspólnoty Góra Tabor.

Rozpoczynamy świętowanie tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Wyjątkowy czas epidemii na świecie spowodował, że dziś, jak Zacheusz, pragniemy zobaczyć Jezusa i dowiedzieć się, kim On jest, lecz z powodu ograniczeń, nie możemy. Możemy jednak, jak on, wdrapać się duchowo na sykomorę, by Chrystus mógł zbliżyć się do niej, spojrzeć w górę i powiedzieć: "Zejdź szybko na dół! Dzisiaj bowiem chcę gościć w twoim domu."

Usłyszmy głęboko w sercu te słowa Chrystusa, naszego Zbawiciela i uczyńmy Go Gościem w naszych domach. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus przemieni wszystko w NOWE. 

Prawdziwie Błogosławionych Świąt

Życzą

Ela Leszczyńska i Tomek Pszczoła

Wspólna modlitwa w trudnych czasach

"Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich" ( Mt 18, 20 ).

W związku z przedłużającą się ogólnospołeczną kwarantanną i niemożnością spotykania się na wspólnej modlitwie w Świątyni,  serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy on-line, która odbywa się codziennie o godz. 19.00 i 21.00 (w zależności od możliwości) poprzez komunikator internetowy Messenger. Chęć uczestnictwa we wspólnej modlitwie, a także po wszelkie niezbędne informacje proszę zgłaszać się do Kasi tel. 502 612 417.

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy