O nas w roku 2022/2023

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

"GÓRA TABOR", DZIAŁAJĄCEJ PRZY KOŚCIELE P/W PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WIELISZEWIE

ROK FORMACYJNY 2022-2023

 

    Wspólnota powstała w 2010 roku.

Wspólnota spotyka się w każdy wtorek po Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele.

Obecnie Wspólnota liczy ok 35 osób, a jej opiekunem jest Ksiądz Mariusz Kowalski.

Charyzmatem rozeznanym dla Wspólnoty jest szeroko pojęta ewangelizacja oraz modlitwa za chorych.

Aktualnie naszej działalności przyświeca Słowo:  Kol.2;1-2

" Chciałbym, żebyście wiedzieli, jaki ciężki bój prowadzę o was; jak walczę o tych, którzy mnie nawet nigdy nie widzieli. Pragnąłbym, by serca wszystkich ogarnęła otucha, by miłość stała się dla wszystkich źródłem pouczeń, dzięki którym mogliby osiągnąć bogactwo całkowitej pewności poznania, by wreszcie w skutek tego stała się dla wszystkich dostępną tajemnica Boga, to jest Chrystus."

 

Rada Wspólnoty licząca 8 osób wraz z Księdzem Opiekunem, rozeznaje i planuje wszystkie wydarzenia, decyduje o podjęciu formacji i rekolekcji we wspólnocie.

We Wspólnocie działają następujące Diakonie: formacyjna, uwielbienia (muzyczna), modlitwy za chorych, modlitwy wstawienniczej oraz modlitwy osłonowej.

Poprzez cotygodniowe spotkania modlitewne pogłębiamy swoją wiarę, rozważamy Słowo Boże i uwielbiamy Boga ­­­– dbamy o systematyczny rozwój duchowy.

   We wrześniu spotkania wspólnoty rozpoczęliśmy Dniem Skupienia w Popowie - wzięło w nim udział ponad 20 osób.

    W tym roku formacyjnym prowadziliśmy cykl konferencji “UCZEŃ JEZUSA”, opartych na rekolekcjach Wspólnoty Zwiastowanie z Łodzi / Mocni w Duchu/ oraz cykl konferencji o KERYGMACIE. Formacja była  zawsze prowadzona wg klucza: 1 spotkanie - konferencja, 2 spotkanie - grupy dzielenia, 3 spotkanie - Adoracja z prowadzoną medytacją. Taka forma pozwala członkom wspólnoty na głębsze przeżywanie treści, daje możliwość badania własnego serca oraz pogłębia osobistą relację z Panem Bogiem.

    W każdy 3 wtorek miesiąca w ramach spotkania wspólnoty mamy Mszę Świętą i posługujemy modlitwą o uzdrowienie lub indywidualną modlitwą wstawienniczą. Wspólnota zaprasza na modlitwę wszystkich potrzebujących: parafian oraz osoby z innych parafii. Zawsze przygotowany jest plakat informacyjny, informacja na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. ( jednak mimo takich środków mało osób  z zewnątrz uczestniczy w tej modlitwie, może potrzeba większej zachęty ze strony kapłanów podczas ogłoszeń)

   Wspólnota przygotowuje dla całej Parafii WIECZORY UWIELBIENIA.

Tradycyjnie już jest to Adwentowy Wieczór Uwielbienia, Kolędowy Wieczór Uwielbienia- organizowany przy współudziale wszystkich wspólnot parafialnych, Wielkopostny Wieczór   Uwielbienia - w tym roku połączony z Adoracją Krzyża oraz Czuwanie w Wigilię  Zesłania Ducha Świętego - w tym roku wzbogacone nabożeństwem Drogi Światła w piątek i Uwielbieniem w niedzielę.

   Tak jak w poprzednich latach wspólnota w każdą niedzielę posługuje na Mszy Świętej w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym - przygotowuje czytania, oprawę muzyczną, śpiew.  Przed Mszą osoby ze wspólnoty prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych i personelu szpitala.

We wspólnocie działają 2 Domowe Grupy Dzielenia. Obie grupy prowadzą formację w oparciu o książkę Marii Wesołowskiej “ Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy… uginacie się pod ciężarem” wydanej przez Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym “Wieczernik” Magdalenka. Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu.

   Osoby ze wspólnoty biorą czynny udział w życiu Parafii. Włączają się do posługi w bieżących potrzebach Parafii - prowadzą w niedzielę Koronkę do Miłosierdzia Bożego , prowadzą modlitwę w czasie nabożeństwa ku Czci Niepokalanego Serca Matki Bożej - pierwsze soboty miesiąca, przygotowują i prowadzą dwie Drogi Krzyżowe, w pażdzierniku we wtorki włączamy sie w prowadzenie Różańca Świętego, podejmujemy służbę lektorów - czytania.

   Wspólnota uczestniczyła w wydarzeniu charyzmatycznym Zjednoczeni dla Miłości w Ostrołęce i Ogólnopolskim Kongresie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.

   Wspólnota wierna jest zobowiązaniu wspierania modlitwą misjonarzy , natomiast wsparcie finansowe do którego również się zobowiązaliśmy na pewno nie jest systematyczne.

   W czerwcu wspólnota zorganizowała wieczór integracyjny z agapą połączony ze świętowaniem 13 rocznicy istnienia Wspólnoty.

 

   Wspólnota posiada swoją stronę internetową gdzie zamieszczane są najważniejsze informacje, bieżące ogłoszenia , treści konferencji formacyjnych i nagrania homilii wygłaszanych na “naszych” Mszach Świętych. Mniej więcej raz na kwartał przygotowywane są ogłoszenia - karteczki dla wszystkich z informacjami i datami ważnymi dla naszej wspólnoty. Zamieszczamy tam też informacje o wydarzeniach z innych wspólnot z Dekanatu i wydarzeniach diecezjalnych - np. spotkania dla wstawienników.

Dodatkowo informacje na bieżąco - przypomnienia oraz "interwencyjne" prośby o modlitwę rozsyłane są sms-ami.

W ramach wzajemnej pomocy szczególnie dla osób mniej mobilnych i starszych rozprowadzamy Oremusy. Wspólnota  prenumeruje również, zgodnie z zaleceniem Diecezji, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym.

 

    Wspólnota otwarta jest na współpracę ze wspólnotami Dekanatu i Diecezji.

W Dekanacie mamy Radę Liderów - spotkania 1 raz w miesiącu w celu wspólnej modlitwy, wzajemnej pomocy, wymiany doświadczeń i rozeznania podejmowanych dzieł. Wspólnie są organizowane spotkania na rozpoczęcie i zakończenie roku formacyjnego dla wszystkich wspólnot Rejonu - Dni Jedności. Członkowie wspólnoty biorą w tych spotkaniach czynny udział.

Kilka osób ze wspólnoty należy do Dekanalnej Diakoni Uwielbienia - jest zaangażowanych w posługę śpiewem i modlitwą na Mszy Świętej w intencji uzdrowienia i modlitwę o uzdrowienie w Parafii NCiKCH w Legionowie. Diakonia posługuje również w razie potrzeby i możliwości w innych parafiach. Wiąże się ta posługa z dodatkowymi próbami muzycznymi i śpiewu.

1 osoba posługiwała jako animator na rekolekcjach “ Szkoła animatora” w Falenicy /organizowanych przez Radę Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko - Praskiej/.

W ramach wzajemnego wsparcia nasi animatorzy włączyli się w posługę prowadzenia grup dzielenia w czasie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Parafii NCiKCH.

Kilka osób brało też udział w spotkaniu z Bratem ELia w Chotomowie.

Członkowie wspólnot Dekanatu włączają się również w naszą posługę - zasilają grupy wstawienników w czasie modlitwy wstawienniczej, dołączają do osób posługujących w szpitalu, w czasie Mszy posługują przy Ołtarzu /ministranci/ oraz posługują muzycznie na spotkaniach i w trakcie wydarzeń ewangelizacyjnych.

 

 

  W jedności z Odnową Diecezji Warszawsko-Praskiej uczestniczymy w spotkaniach dla członków Odnowy w naszej Diecezji:  3 spotkania w Wołominie - cykl konferencji dla posługujących modlitwą wstawienniczą, 2 spotkania w Warszawie dla odpowiedzialnych za  Nasze Credo.

Wstawiennicy z naszej wspólnoty uczestniczą też 2 razy w roku w uroczystej modlitwie o wylanie Darów Ducha Świętego dla wszystkich, którzy ukończyli REO w Diecezji.

Lider wspólnoty uczestniczył w diecezjalnych spotkaniach/Otwock/ , dniach skupienia / Loretto/oraz wyborach Odpowiedzialnego Rady Koordynatorów/Otwock/.

W roku formacyjnym 2022/23  1 osoba ukończyła REO, 1 osoba - Szkołę Animatora,

3 osoby Seminarium Modlitwy Wstawienniczej + dodatkowo 3 osoby ukończyły Seminarium przerwane przez pandemię. W czasie wakacji  1 osoba podjęła Rekolekcje Uzdrowienia Wspomnień, 1 osoba Rekolekcje Akceptacji Siebie i 5 osób planuje Rekolekcje “I starość też udała się Panu Bogu”.

We wspólnocie panuje wzajemna troska i życzliwość , w razie potrzeby członkowie wspólnoty organizują różnego rodzaju pomoc. Włączamy się w “apele modlitewne” , Jerycho w intencji potrzebujących, podejmujemy modlitwę za kapłanów -  “margaretki”.

Z inicjatywy Wspólnoty został rozbudowany system wyświetlania tekstów pieśni na ekranach w kościele - obenie można podłączyć dowolne urządzenie i możemy wyświetlać teksty z własnej bazy pieśni, wyświetlać prezentacje, zdjęcia  a nawet filmy.

 

   Oczywiście nie wszystkie osoby we wspólnocie są jednakowo zaangażowane. Na spotkania przychodzi 20-25 osób. Jest grupa, która systematycznie przychodzi na spotkania jest aktywna i chętnie podejmuje posługi, ale też jest grupa , która jest dosyć bierna - przychodzi od czasu do czasu i nie podejmuje żadnej aktywności.

 

Generalnie wszystkie idee które przybliżamy sobie na spotkaniach modlitewnych staramy się wprowadzać w życie codzienne. Ewangelia - Dobra Nowina ma przemieniać i przenikać nasze postawy w każdej dziedzinie.

 

Sprawozdanie przygotowali: 

Elżbieta Leszczyńska

Robert Siwek