Dekanalny Dzień Skupienia wrzesień 2021

W sobotę 4 września,  Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym dekanatu legionowskiego spotkały się w kościele Świętego Ducha w Parafii świętego  Jana Kantego aby wspólnie uwielbiać Boga -- modlitwą, śpiewem, adorując Najświętszy Sakrament. Po zawiązaniu Wspólnoty uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył X. Łukasz Turek, a wzruszającą homilię wygłosił X. Grzegorz Kucharski. Duch Święty szerokim strumieniem wlewał się w nasze serca z niebywałą Mocą wspólnotowej jedności. Na zakończenie udaliśmy się na agapę przygotowaną przez uczestników  Wspólnoty "Źródło Miłości" z okazji Jej 25 letniego Jubileuszu powołania.