Akt Odnowienia Zawierzenia Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym

Akt Odnowienia Zawierzenia

O Niepokalana Dziewico, Oblubienico Ducha Świętego, nieba i ziemi Królowo.

 

My , ks. Łukasz Turek i Roman Wojciechowski , odpowiedzialni za Odnowę w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej, w obecności i razem z księdzem biskupem ordynariuszem Romualdem Kamińskim, razem z Koordynatorami Dzieł, Liderami wspólnot, braćmi i siostrami z Odnowy w Duchu Świętym Diecezji-Warszawsko Praskiej, klękamy przed Bogiem i Tobą, o Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby Twojemu Niepokalanemu Sercu oddać Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej, Wspólnoty, wszystkie dzieła diecezjalne i diakonie, dzieła wspólnotowe oraz wszystkie inicjatywy i prace przez nas podejmowane.

Oddajemy Tobie siebie, koordynatorów dzieł, duchownych opiekunów wspólnot, liderów, animatorów, wszystkich naszych braci i siostry będących w Odnowie w Duchu Świętym w diecezji Warszawsko-Praskiej obecnie, w przeszłości i w przyszłości. Zawierzamy Tobie nasze rodziny i wspólnoty oraz przyjaciół i dobrodziejów.

Twojemu Niepokalanemu Sercu oddajemy wszystko co posiadamy oraz wszystkie sprawy materialne. Niech wszystko to służy Twojej wyłącznie sprawie, ratowaniu dusz i zdobyciu wszystkich i każdego dla Chrystusa.

Najświętsza Maryjo Panno, oddajemy Tobie całe nasze życie: plany zamiary pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność. Pod panowanie Twojego Niepokalanego Serca oddajemy wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie zawierzamy także to, co w naszym życiu jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów.

O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce, uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, studiować, podejmować służbę, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego i szerzenia Twojej czci. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Pana Jezusa.

Pomagaj nam otwierać się na działanie Ducha Świętego. Rozwijaj w nas życie w łasce uświęcającej, wierność sakramentom i zobowiązaniom wynikającym z naszego powołania. Wychowuj nas w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, aby Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej całkowicie należał do Ciebie i abyśmy wszystko czynili z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, nasze Rodziny, Wspólnoty i Ojczyznę oraz wiernie im służyć.

Amen.

 

Otwock, 12 września 2020 roku