Mk 1, 21-28 ( 14 stycznia 2020 )

A gdy weszli do Kafarnaum, zaraz w szabat począł nauczać w synagodze.  I zdumiewano się Jego nauką, bo uczył jako ten, który ma władzę, a nie tak jak uczeni w Piśmie. Niebawem znalazł się też w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. I zaczął wołać: Co Tobie do nas, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim jesteś, Święty Boży! Tymczasem Jezus rozkazał mu: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy duch nieczysty począł miotać nim i wykrzykując głośno wyszedł z niego. Wszystkich tedy ogarnęło zdumienie, tak że pytali jeden drugiego: Cóż to takiego jest? Nowa nauka i taka moc! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.  Rychło też rozeszła się wieść o Nim po całej krainie galilejskiej.