W dniu owym [mówić będą]: / Ach, ta wspaniała winnica, ją opiewajcie! To Ja, Pan, sam ją uprawiam, / to Ja podlewam ją co chwila, / by nie opadły jej liście. / To Ja jej pilnuję we dnie i w nocy. Już więcej nie odczuwam gniewu. / Jeśli pojawia się w niej cierń lub chwasty, / Ja wypowiem im wojnę, / Ja wszystkie do końca spalę. Niech wszyscy u Mnie szukają schronienia, / niech zabiegają o pokój ze Mną / niech ze Mną zawrą przymierze. (Iz 27, 2-5) 

Wielkopostny wieczór uwielbienia.

W tym roku hasłem wieczoru  były słowa „Wyjść z ciemności do światła”, a słowem przewodnim: "Pocieszcie, pocieszcie Mój lud" - mówi Wasz Bóg! z księgi Izajasza. 

„ Przybieżeli do Betlejem….” czyli kolędowy wieczór uwielbienia.

Podobnie jak pasterze urzeczeni śpiewem aniołów po narodzeniu małego Jezusa, tak i my zebraliśmy się tego niedzielnego wieczoru, aby uwielbiać Nowonarodzonego Zbawiciela. 

XXIII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

W sobotę 19-go maja 2018 r. część osób z naszej Wspólnoty uczestniczyła w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.

Przyjdź Duchu Święty ja pragnę

  Czuwanie moditewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego,  przeżywaliśmy w naszym kościele parafialnym w  sobotę 19 maja od  godziny 19:30. Śpiewem i modlitwą, adorowaniem Pana w Najświętszym Sakramencie, a także uczestnicząc w uroczystej Mszy świętej wyraziliśmy naszą radość i uwielbienie. 

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy