Księże Grzegorzu, Dobrodzieju Kochany!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Czcigodny Księże Grzegorzu!Wielkie pustki uczyniłeś w sercach naszych 

Twym odejściem z wieliszewskiej parafii. 

Wiemy jednak, że od Ojca otrzymałeś zadanie, 

By na morzu serc ludzkich, nieść z Jezusem miłość i wiary poznanie.

Z wielką pokorą przyjąłeś misję Pawła Apostoła, 

By Bożą miłość rozlewać na większe niż Wieliszew koła. 

Trwając w Chrystusie—  porzuceni się nie czujemy, 

Bo w każdym położeniu ufamy i Bogu dziękujemy. 

Pan wybrał Cię do zadania wielkiego,

Więc nie możemy sprzeciwiać się woli Jego. 

Będziemy otaczać Cię pamięcią i modlitwami, 

A Ciebie prosimy byś jako nasz brat, wstawiał się za nami.