Kochany Księże Proboszczu! W dniu Twoich urodzin.....

„Ka­wałek Nieba jest w każdym uśmiechu,

W każdym życzli­wym słowie,

I przy­jaz­nym geście,

W każdym po­moc­nym czynie.

Ka­wałek ra­ju jest w każdym sercu,

Które sta­nowi zba­wien­ny port dla nieszczęśliwego.

W każdym do­mu z chle­bem, wi­nem i ser­decznym ciepłem.

Bóg włożył Swoją Miłość w two­je ręce,

Jak klucz do raju.”

Wieliszew, 11 grudnia 2019