Ósma rocznica

 12 czerwca świętowaliśmy nieco spóżnioną ósmą rocznicę powstania naszej wspólnoty.

Każdy jubileusz jest powodem do wspólnej radości . ale też do dziękczynienia Bogu, który, wierzymy w to głęboko, powołał tę wspólnotę , przyprowadza do niej kolejne osoby i ją prowadzi.

Dziękujemy za księdza Grzegorza który jest całym sercem z nami, za liderów, animatorów i wszystkich członków naszej grupy.

Był i jest to także czas na refleksję do czego nas Pan Bóg powołuje jako wspólnotę, jak odpowiadamy na Jego zaproszenie „Pójdź za Mną „ . Jak każdy z nas osobiście podejmuje i realizuje to wezwanie .

Spotkanie zakończyliśmy agapą, którą zaczęliśmy od tradycyjnego tortu ,  nie brakowało też innych słodkości , radosnych  rozmów i cieszenia się tym że jesteśmy razem.